• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са развојем, техником, и правилима из алпинизма и спортског пењања.
  • Исход: Да студенти буду оспособљени да стечена теоријска и практична знања из предмета алпинизам и спортско пењање примене у спортској и рекреацијској пракси.
  • Материјали за испит:

    Спортско пењање 1-2

    Спортско пењање 3-8

    Спортско пењање 9-14