На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу обавља се научно-истраживачки рад у циљу развоја науке у научној области физичко васпитање и спорт. Носилац научно-истраживачког рада je Наставно - научно већe Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

Организациона јединица за научно-истраживачки рад на Факултету је Центар за мултидисциплинарна истраживања.

Истраживања се спроводе у циљу развоја спортске науке, унапређења делатности високог образовања, увођења студената докторских студија у научно - истраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој Факултета.

Непосредни реализатори научно-истраживачког рада у оквиру Центра су наставници и сарадници факултета као и студенти мастер и докторских студија, који су укључени у реализацију рада Центра у свим етапама научног истраживања, зависно од уже области интересовања.

Као научно-истраживачка јединица Центар:

  • подстиче пројектовање и реализацију пројеката научно-истраживачког рада,
  • пружа услуге корисницима у вези њихових научно-истраживачких пројеката,
  • подстиче праксу студијског истраживачког рада студената докторских студија и младих научних радника,
  • пружа аналитичко-дијагностичке услуге у вези стања тренираности и рехабилитације спортиста, рекреативаца, лица са посебним терапеутским третманима и лица са специјалним потребама.


Делатност и одговорност Центра организује Веће Центра:

1. др Саша Пантелић, - продекан за науку и међународну сарадњу
2. др Марко Александровић - председник Одбора за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
3. др Драган Радовановић - катедра медицинских предмета
4. др Саша Миленковић - катедра за примењену кинезиологију
5. др Небојша Ранђеловић - катедра друштвено-хуманистичких предмета
6. др Мирсад Нуркић - катедра индивидуалних спортова
7. др Миодраг Коцић - катедра колективних спортова

 

Рекламни флајер Центра за мултидисциплинарна истраживања Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу можете видети овде.

 
Правилник о раду центра за мултидисциплинарна истраживања Факултета спорта и физичког васпитања

Правилник о реализацији пројеката научно-истраживачког рада Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу