Факултет спорта и физичког васпитања је акредитовао два студијска програма за учење на даљину, на Mастер академским студијама и Oсновним струковним студијама. Акредитације ових студијских програма можете пронаћи у одељку Факултет - Акредитација

На студијски програм Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт, студије на даљину, може се уписати лице које је завршило Основне академске студије у области физичко васпитање и спорт и стекло 240 ЕСПБ бодова. Услови уписа прописани су Правилником о студијама Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, а у складу су са препорукама Универзитета у Нишу. Све информације о студијском програму Мастер академске студије, физичко васпитање и спорт студије на даљину можете наћи на следећем линку


На студијски програм Основних струковних студија, спорт, студије на даљину, може се уписати лице које је завршило четворогодишњу средњу школу свих смерова и струка, које је здраво и телесно способно за несметано похађање практичне наставе и полагање практичних делова испита и које положи пријемни испит, који се састоји од технике изабраног спорта. Лекарска комисија, након извршеног прегледа кандидата, даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата. Начин и поступак спровођења пријемног испита утврђен је општим актом Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу. Све информације о студијском програму Основне струковне студије, спорт студије на даљину можете наћи на следећем линку

Факултет спорта и физичког васпитања је за потребе оваквог начина студирања реализовао moodle платформу која се налази на следећој адреси http://elearn.fsfv.ni.ac.rs

Студентима, који слушају овакав вид наставе, желимо пуно успеха у раду, а нове студенте очекујемо са задовољством.