Назив: Студентска организација Факултета спорта и физичког васпитања
Скраћени назив: СОФСФВ
Седиште: ул. Чарнојевића 10 а, Ниш
Област деловања:

  • Залагање за квалитетну наставу и услове студирања
  • Залагање за ефикасан образовни и научни систем
  • Залагање за висок ниво стандарда студената и квалитет студирања
  • Утицај на органе који доносе одлуке од значаја за студенте
  • Сарадња са факултетима у земљи и иностранству
  • Ефикасна реализација права студената на рад
  • Квалитетно информисање студената
  • Организација ваннаставних активности
  • Организовање активности везане за промоцију еколошких вредности и заштиту животне средине


Статут СОФСФВ
Правни заступник: Кристина Стојадиновић, студент Основних академких студија
е-маил: kristinastojadinovic07@gmail.com