Име и презимеИнституција
Председник
др Милован Братић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
Секретар
др Ненад Стојиљковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
Чланови
др Небојша Ранђеловић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Томислав Окичић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Катарина Херодек Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Даниел Станковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Звездан Савић  Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Петар Митић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Владимир Антић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Немања Станковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Младен Живковић   Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Никола Стојановић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Бојан Јоргић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Александра Алексић Вељковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Тијана Пуреновић Ивановић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Милош Пауновић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Данијела Живковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Никола Милошевић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Марко Ђуровић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Љубомир Павловић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Анђела Ђошић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Стеван Стаменковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Небојша Трајковић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија
др Стефан Ђорђевић Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања, Србија