Факултет

Књиге постоје да би се користиле.
Сваком читаоцу његова књига.
Свакој књизи њен читалац.
Штедите време онима који читају.
Библиотека је организам који расте.
S. R. Ranganathan, 1931.

Билиотека Факултета спорта и физичког васпитања поседује фонд од 10.540 библиотечких јединица у коме је заступљена научна и стручна литература наставника Факултета и других домаћих и страних аутора (уџбеници, практикуми, библиографије, монографије, енциклопедије, речници, лексикони, часописи, докторске дисертације, магистарске тезе и дипломски радови). Обимом и нивоом литература обезбеђује квалитетну подршку наставном процесу и научно-истраживачком раду. Инсталираним рачунарима у бибилотеци, са сталним приступом интернету, студентима стоји на располагању и библиотечки фонд база великог броја домаћих и страних бибилотека, преко КОБСОН-а и универзитетске академске мреже.
Фондом који поседује библиотека Факултета обезбеђена је покривеност свих предмета на студијским програмима одговарајућом литературом и другим наставним средствима, који су расположиви студентима за квалитетно одвијање наставног процеса и постизање високог нивоа знања и резултата.

Радно време библиотеке је од 8,00 до 19,00h Тел. 018 511-940, лок.109

Обавештење: За изношење књига из библиотеке сваком студенту факултета спорта и физичког васпитања потребан је индекс.

Правилник о раду библиотеке

Корисни линкови

COBISS     KOBSON   


 
БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД ФАКУЛТЕТА

Да би се студентима Факултета спорта и физичког васпитања олакшало и приближило претраживање библиотечких јединица факултета од сада ће моћи да користе следећи линк за претраживање.
Линк за претраживање библиотечког фонда