10. октобар 2023.    Предаја абстракта или целих радова
   19-21 октобра 2023.    Међународни научни скуп ФИС Комуникације 2023