Факултет спорта и физичког васпитања
Чарнојевића 10а, 18106 Ниш, Србија

Тел. +381 18 510-900
Тел. +381 18 511-940
Тел. +381 18 511-941
Мејл: info@fsfv.ni.ac.rszgrada fsfv


Контакти стручних служби

noimg.png

Секретар факултета
канцеларија 216

локал 216

+381 18 511 940

noimg.png

Служба за опште и правне послове
канцеларија 215

локал 215

+381 18 511 940

noimg.png

Служба за наставу и студентска питања
канцеларија 214

локал 214

+381 18 511 940

noimg.png

Служба за материјалано - финансијске послове
канцеларија

локал 380

+381 18 511 940

noimg.png

Библиотека
канцеларија 109

локал 109

+381 18 511 940

noimg.png

Одељење за рачунарско - информационе послове
канцеларија 114

локал 114

+381 18 511 940