На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу може се стећи сертификат за спортско занимање и звање Спортски оперативни тренер за следеће спортове: кошарка, одбојка, фудбал, рукомет, ватерполо, пливање,  веслање, атлетика, спортски плес, џудо, карате, бокс, тенис, дизање тегова, спортска гимнастика, бодибилдинг и др.

На програме стручног оспособљавања и усавршавања за Спортског оперативног тренера, могу бити уписана лица која имају статус полазника, са претходно стеченим најмање средњим образовањем (у трогодишњем или четворогодишњем трајању), која задовоље проверу техничко - тактичког знања у конкретном спорту у коме се полазник усавршава, и приложе лекарско уверење о општој здравственој способности.

Погледајте више информација у документу