• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Др Небојша Ранђеловић рођен је 6.3.1967. год. у Нишу. Основну школу завршио је у Дољевцу. Учествовао је на разним школским такмичењима и више пута је похваљиван и награђиван за постигнуте резултате. Прве две године средње школе завршио је у Дољевцу, а трећу и четврту у Нишу.

  Студије на Филозофском факултету, на Студијској групи за физичку културу уписао је 1992. год. а дипломирао је 1997. год. у року, са просечном оценом 9,22 и оценом 10 на дипломском испиту.

  Последипломске студије уписао је школске 1997/1998. год. на Студијској групи за физичку културу Универзитета у Нишу - смер физичко васпитање.

  Магистарску тезу под називом "Проблематика терминологије физичке културе на примеру фудбала", 2004. године.

  Докторску дисертацију под називом „Операционализација истраживања терминологије физичке културе на примеру спортских игара" одбранио је 2009. године.

  Ожењен је и отац двоје деце.

 • На Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу је у радном односу од септембра 1998. год. када је почео да ради као сарадник на Студијској групи за физичку културу Филозофског факултета у Нишу на предметима Теорија физичке културе и Историја физичке културе, а децембра 1999. и као асистент приправник на предмету Теорија физичке културе.

  До сада је објавио већи број радова као аутор и коаутор. Као сарадник учествовао је у изради уџбеника под називом „Прилог епистемологији физичке културе" аутора др Ненада Живановића, уџбеника „Историја олимпизма са олимпијским васпитањем" аутора др Звездана Савића, и у изради монографије под називом „Алпско скијање" аутора проф. др Ненада Живановића, (мр Звездана Савића, др Александра Милојевића, Душка Милутиновића). Коаутор је уџбеника под називом Теорија физичке културе.