• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Доц. др Емилија Петковић је рођена у Нишу 09.01.1975. године. Основну школу "Свети Сава" а затим Гимназију "9 Мај" завршила је такође у Нишу. Филозофски факултет - Студијску групу за физичку културу уписала је школске 1995/96. године. Дипломирала је на Факултету физичке културе у Нишу 18.07.2000.год. на тему „БИОМЕХАНИКА СКОКОВА И ОДСКОКА У СПОРТСКОЈ ГИМНАСТИЦИ" са просечном оценом 9.28. Изабрана је и награђена од Универзитета у Нишу за студента генерације. Последипломске студије уписује 2001.год. на Факултету физичке култура у Нишу и од 15.02.2001. год. почиње да ради на Факултету физичке културе као асистент приправник на предмету Спортска и Ритмичко-спортска гимнастика. у Нишу. Магистрирала је на истом Факултету 29. 12. 2004. године са темом „РЕЛАЦИЈЕ СИТУАЦИОНО - МОТОРИЧКЕ КООРДИНАЦИЈЕ СА ТАКМИЧАРСКИМ РЕЗУЛТАТИМА ГИМНАСТИЧАРКИ". Од 16.11.2005. године бирана је за асистента на предмету Спортска гимнастика на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Нишу. Докторску дисертацију одбранила је 16.10.2009.год. под називом „ОПТИМАЛИЗАЦИЈА ТЕХНИКЕ КРУЖНИХ КРЕТАЊА УНАЗАД НА ДВОВИСИНСКОМ РАЗБОЈУ КИНЕМАТИЧКИМ МОДЕЛОВАЊЕМ".

 • Доц др Емилија Петковић се у гимнастички спорт укљујчује као тренер у време студија. Две сезоне радила је са девојчицама у Гимнастичком клубу "Ниш". Као тренер, у оквиру Пионирске лиге Гимнастичког савеза Југославије (ГСЈ), са најмлађим гимнастичаркама Ниша, у систему такмичења "Школе гимнастике ГСЈ" 1997. године осваја ИИ, а следеће, 1998. године и И место у Југославији, у екипној конкуренцији. Од 1999 - 2005. године доц др Емилија Петковић ради у Фитнесс центру "ГYМФИТ" као фитнес инстуктор. Поред активног доприноса и успеха као тренер у Спортској гимнастици Емилија Петковић је, у циљу властитог стручног усавршавања, учествовала на бројним семинарима за судије и тренере:

  - положен испит за судију у Женској спортској гимнастици са звањем Савезни судија 05.05.2001.год. и учествује као судија на свим значајним такмичењима у нашој земљи до данас;

  - учествовала је на семинару за тренере организованом од стране Интернационалног Олимпијског Комитета 23.-27.11. 2006. год.;

  - учествовала је на семинару за тренере у Спортском аеробику 08.11.1997. год;

  - члан Стручног одбора Женске Спортске гимнастике ГСС;

  - члан Управног одбора и спортски директор Гимнастичког клуба „Гимфит" у Нишу.