• Предметни наставници:
  • Циљ: Примена ритмике као средства физичког васпитања у предшколским установама и нижим разредима основне школе.
  • Исход: Стварање навике за континуирано ритмичко вежбање, као активности која доприноси унапређењу здравог начина живота у физичкој и менталној сфери деце у развоју.