studentske kartice

Пријава студената за студентске картицe, које ће бити бесплатне, односно без трошкова издавања, одржавања и замене, почела је у понедељак, 13. новембра 2023. године, преко портала Управе за трезор, на адреси https://zsk.trezor.gov.rs/.

Студенти ће приликом пријаве, између осталог, уносити име и презиме, ЈМБГ и назив ВШУ на којој студирају како би се у Јединственом информационом систему просвете (ЈИСП) проверило да ли пријављено лице има активни статус студента.

На основу пријаве Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд отвара динарске платне рачуне за физичка лица и издаје студенту кобрендирану POST CARD Dina Card Union Pay платну картицу која he ce користити y платном систему Републике Србије и иностранству у Union Pay мрежи - картица са назначеним јединственим образовним бројем студента (ЈОБ).

Са том картицом, која ће први пут бити платна, студенти ће моћи да остваре бројне попусте и погодности.