1

Први састанак Стручног одбора одржан је 18.04.2024. и већ је почео да ради на TeamGym4Health образовној методологији за тренере. На стручном скупу, представници нашег Факултета били су проф. др Саша Бубањ и проф. др Емилија Петковић.