ОДРЖАН ПРВИ ОНЛАЈН САСТАНАК КОНЗОРЦИЈУМА

Први онлајн састанак конзорцијума PTA пројекта одржан је 10.02.2023. године у коме су учествовали сви партнери. Медијацију састанка је вршио у име водећег партнера, др Владимир Искров. Сваки партнер је представио своје капацитете. Разговарало се о неопходним административним питањима, а дефинисао се и термин првог састанка у Букурешту.

St1 sl1

St1 sl2St1 sl3St1 sl4