Међународни тренинг у оквиру Ерасмус пројекта „INCLUSION RELOADED“ одржан је од 24. до 27. 5. 2024. године. Поред теоријског дела, у сали Факултета спорта и физичког васпитања одржан је практични део тренинга. На њему су приказане инклузивне активности, вежбе и игре које се могу примењивати у свакодневној пракси на настави физичког васпитања, у спортским школицама, клубовима и у рекреацији.

Приказане инклузивне игре део су приручника „Методологије за инклузивни спорт“ који је један од постављених циљева овог пројекта.

Пројекат “Inclusion Relaoded” имплементира Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) – Србија у сарадњи са Параолимпијским Комитетом Србије, Факултетом спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу – Србија, Beyond Borders – Италија, ЦЕСИЕ – Италија, ПК “СПИД” – Босна и Херцеговина, Спортски клуб за слијепе и слабовидне “Центар” Сарајево и Sport Evolution Alliance (СЕА) – Португалија. Пројекат за заснива на 4 стуба:

  • Размена добрих пракси и искустава 8 партнера и умрежавање ради изградње капацитета сваког од партнера на пројекту
  • Заједничка акција 8 пројектних партнера за израду нових методологија за инклузивни приступ у спорту, првенствено за наставнике физичког вапитања и спортске раднике
  • Практична примена методологија за инклузивни спорт од стране наставника спорта и физичког васпитања и спортских радника у локалним школама и спортским клубовима
  • Оснаживање локалних заједница, нарочито деце и младих за борбу против нетолеранције, дискриминације и друштвене искључености младих за инвалидитетом и младих у ризику.

Пројекат “Inclusion Reloaded” се имплементира у периоду 01.01.2023 – 30.06.2025 у 4 државе: Босна и Херцеговина, Италија, Португалија и Србија. Пројекат суфинансира Европска Унија кроз Ерасмус + Cooperation Partnerships.