• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са техником, биомеханичком анализом и правилима из атлетских дисциплина које су у плану и програму основних и средњих школа.
  • Исход: Студенти су оспособљени да владају теоријско-моторичким знањем и вештинама везаним за атлетику. Оспособљени су за методику примене и тренажне активности у пракси физичко васпитања, спортских клубова и рекреације са особама разних узрасних категорија и различитих нивоа способности.