• Предметни наставници:
  • Циљ: Усвајање теоретског и практичног знања из делова малог фудбала: технике, методике, тактике, и физичке припреме, са посебним освртом на програмске садржаје који су обавезни по плану и програму основних и средњих школа.
  • Исход: Савладавањем програмског садржаја, студенти стичу основна теоретска и практична знања из појединих делова малог фудбала, које ће директно моћи да примене у пракси.
  • Информације:

    ШКОЛСКА 2023/2024

    Термини консултација

    План извођења наставе за школску 2023/2024