• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Рођен је 17.03.1985. године у Алексинцу где је завршио основну школу и матурирао у Алексиначкој гимназији. Факултет физичке културе, Универзитета у Нишу, уписао је 2004. године, а завршио 2009. године. Докторске академске студије уписао је школске 2009/2010. године на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу.

  • На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, ангажован је као асистент за предмете Рекреација и Фудбал. Регионални је инструктор и селектор млађих категорија Фудбалског савеза Србије. Од 2011. године до данас ангажован је као аналитичар и кондициони тренер кадетске репрезентације, Фудбалског савеза Србије. Функцију председника тренерске фудбалске организације Нишавског округа обавља од 2012. године. Такође, ангажован је као кондициони тренер и аналитичар Ф.К."Раднички" Ниш.

    Радио је као професор физичког васпитања у средњој техничкој школи „Стеван Димитријевић" у Алексинцу. Искуство у раду из области рекреације стекао је као сарадник у настави на предмету Рекреација у школској 2012/2013. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу. Био је координатор пројекта „Здрав стил живота" који је био подржан од стране Министарства омладине и спорта, Републике Србије. Био је и координатор пројекта „Мали терени, велика радост" чији је оснивач Министарством омладине и спорта Републике Србије. Од 01.01.2011. до 01.12.2013. године радио је као научни истраживач на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Физичка активност и фитнес компоненте старих људи", број пројекта ОИ79065, чији је носилац др Саша Пантелић. Поседује међународни сертификат аналитике у спорту, "Performance analysis", издат од стране Middlesex University, London, UK.

    Аутор је преко 60 научних радова објављених у међународним и националним часописима. Рецензент је у слeдећим часописима: Journal of the American Aging Association (IF = 4.084); Psychology, Health & Medicine (IF = 1.375); Journal of Sport Science and Medicine (IF = 0.885); BMC Pregnancy and Childbirth (IF = 2.516); Asian Journal of Sport Medicine; BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation.