• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање основних знања о елементима индивидуалне и групне технике и тактике у баскету.
  • Исход: Оспособљеност за примену усвојених моторичких и ситуационо-моторичких способности, као и метода за њихово извођење и примену у пракси спорта, физичког васпитања и рекреације.