• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Др Драгана Берић рођена је у Нишу, где је завршила основно и средње усмерено образовање. Године 1985. уписала се на ННГ Физичка култура, Филозофског факултета у Нишу,

  студије је завршила почетком октобра 1989. год. Последипломске студије завршила је на Факултету физичке културе у Новом Саду, 22.04.1994. године одбранивши магистарски

  рад под темом "Метријске карактеристике композитних тестова примарних ситуационо-моторичких способности прецизности убацивања лопте у кош и њихова факторска ваљаност".

  Докорску дисертацију одбранила је на Факултету физичке културе у Новом Саду, 22.07.1999. године.

  За време основних студија била је члан Председништва УСОФК и председник председништва Савеза студената Филозофског факултета, као и председник Спортског друштва ФИЛОЗОФ.

  Кошарком се активно бавила од своје десете године. За време бављења кошарком наступала је за КК Студент из Ниша који се такмичио у Савезној лиги. Као млада и перспективна

  кошаркашица позивана је и учествовала по позиву у раду репрезентативних кампова кошаркашког савеза Србије и Југославије 1980, 1981, 1982 и 1983. године.

  За време треће и четврте године основних студија (1988 и 1989) стипендирана је од Регионалне заједнице за науку у Нишу.

  Удата је и има једну ћерку.

 • Крајем 1990. године изабрана је на Наставно-научној групи за физичку културу Филозофског факултета у Нишу за асистента приправника на предмету Кошарка, где је засновала радни однос.

  За асистента на предмету Кошарка СГ Физичка култура изабрана је 24.09. 1994. године.

  Октобра 1999. године изабрана је за Доцента за предмет Кошарка на Факултету физичке културе у Нишу.

  Октобра 2004. године изабрана је за Ванредног професора за предмет Кошарка на Факултету физичке културе у Нишу.

  За редовног професора изабрана је 2009 године, за предмет Кошарка на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.

  Научни, као и стручни рад др Драгане Берић углавном је из области Кошарка, посебно антрополошка истраживања у кошаркашком спорту, али у свом научном раду примењује стечена знања и из других области, а која су у вези са мултидисциплинарним приступом истраживаним темама.

  На основу једног дела ових разноврсних истраживања произашла је коауторска књига (као први аутор) «Антрополшке основе кошарке» у којо је синтетизован велики број парцијалних истраживања и радова који су од суштинског значаја за унапређење и теорије и праксе КоŠаркаŠког спорта.

  У већем броју радова детерминисан је простор основних димензија личности и способности у функцији дефинисања модела савременог кошаркаша различитих система такмичења, тј. квалитетних категорија оба пола.

  Интернационална верификација и потврда важности, као и компетентности радова које је Проф. др Драгана Берић публиковала огледа се и у значајном броју цитата, које су користили други истраживачи и научни радници, како у домаћој тако и међународној научно-истраживачкој јавности.

  Проф. др Драгана Берић је била Продекан на Факултету спорта и физичког васпитања у три мандата, Председник Већа центра за мултидисциплинарна истраживања факултета спорта и физицког васпитања, Члан Савета факултета у 2 мандата, Члан науцног већа института факултета, Председник комисије за докторске студије, Председник комисије за израду студијских програма на Факултету, Члан Управног одбора Центра за обуку запослених у Управи за извршење заводских санкција у Нишу, као координатор за развој високосколског образовања, Члан Комисије за међународну сарадњу и односе са јавношћу Универзитета у Нишу, Члан Већа Универзитета за мултидисциплинарна истраживања, Председник ОРК Нис, који се такмичио у Супер лиги Србије.

  На Вишој кошаркашкој школи у Београду бирана је за предмете Теорија и методика кошарке и Организација и информатика.

  Предавач је на последипломским студијама на Педагошком факултету, Катедра за Теорију и методику физичког васпитања у Пловдиву.