• Предметни наставници:
  • Циљ: Добити знања и вештине за рад у спортско-рекреативним центрима, организацијама и клубовима за рекреацију, кроз програмирање, планирање, моделирање, управљање, праћење и вредновање физичких активности намењених младима.
  • Исход: Након завршетка курса студенти ће бити оспособљени да реализују различите облике телесног вежбања у пракси са младима, да конципирају и програмирају фитнес програме и успешно их реализују, да примењују принципе фитнес процене, да прате ефекте вежбања и комуницирају са учесницима.