Катедра: Катедра индивидуалних спортова
Предмети: Друштвени плес , Друштвени плес (осс), Плес , Фитнес , Фитнес (осс)
Контакт: тел. 511-940 лок. 202; кабинет 202;
Имејл: uzun@fsfv.ni.ac.rs
 • Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Основну и средњу школу је завршио у Прешеву. Филозофски факултет, Студијску групу за физичку културу уписао је 1990. године, а завршио 1998. године са просечном оценом 8.86. Урадио је дипломски рад из предмета Плес са темом "Народне игре сврљишког поднебља" и одбранио га са оценом 10 (десет). Последипломске студије на Студијској групи за физичку културу Филозофског факултета уписао је 1998. године. Магистарски рад под називом "Утицај антропомоторичких способности на успешност у спортском плесу" одбранио је 2004. године. Докторску дисертацију „Ефекти експерименталног програма модерног спортског плеса на промене моторичке координације, снаге и брзине" одбранио је 30.12.2009. године.

 • Од 2000. године ради на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу са звањем асистента на предмету ПЛЕС. Oд 2010. године ради као наставник, са звањем доцента на истом предмету.

  Плесно-играчку каријеру започео је и развијао у ансамблу „ОРО" при Студентском културном центру Универзитета у Нишу. Активно учествује у развоју фолклора и спортског плеса у земљи. Ангажован је као стручни сарадник у више плесних клубова у Нишу и републици. Председник је плесног клуба „NIŠ DANCE". Актуелни је Председник Удружења плесних тренера Србије и уметнички директор Савеза спортског и дечијег плеса Србије.

  Сарадник на пројекту „Конституционалне карактеристике, функционалне и моторичке способности као фактори здравља и селекције за спорт" одобреног на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу 2008 године, који се реализује у сарадњи са Спортским савезом града Ниша (Руководиоци: Проф. др Радмила Костић и Проф. др Ратомир Ђурашковић).

  Један је од аутора програма „Играти, певати, стварати плесом" који је објављен у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/2010. годину. Програм је штампан под редним бројем 522 и категорисан је као обавезни. Програм обухвата народне плесне игре, друштвени плес, основе спортског плеса, дечије плесне игре, ритмичке плесне игре, плесне аеробне вежбе уз музику.

  Аутори програма су Проф. др Радмила Костић, Проф. др Драган Јоцић, др Славољуб Узуновић и Предраг Стојковић.

  Интерес за стручни и научни рад показао је учешћем на симпозијумима у земљи и иностранству, као и објављивањем научних радова у домаћим и страним научним часописима. Објавио је више научних радова у водећим националним часописима и часопису са СЦИ листе. Коаутор је уџбеника из области Плеса и аутор монографије националног значаја из исте области.