• Предметни наставници:
  • Циљ: Надограђивање знања које студенти добијају током основних часова анатомије и физиологије човека и њихова примена у проучавању, планирању и спровођењу вежбања.
  • Исход: Целовито разумевање специфичних адаптација органа и орагнских система на вежбање.