• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Преузмите: Europass model CV
  • Драган Радовановић (1975) доктор медицинских наука, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу и специјалиста медицине спорта. Медицински факултет Универзитета у Нишу завршио је 2000. године као један од најбољих студената у генерацији (просечна оцена 9,8). По завршетку основних студија радио у звању истраживач–приправник на Институту за физиологију Медицинског факултета у Нишу. На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу ради од 2002. године, прво у звању асистент–приправник, а касније у звању асистент, доцент и ванредни професор. У звање редовни професор за ужу научну област Медицинске науке у спорту и физичком васпитању изабран је 2014. године. На Медицинском факултету Универзитета у Нишу завршио је магистарске студије из експерименталне медицине–физиологије (2002.), одбранио докторску дисертацију (2004.) и завршио специјалистичке студије из медицине спорта (2006.). На Универзитету Коменског у Братислави, Словачка боравио је на пост-докторским усавршавањима 2008. и 2015. године. У Центру за медицинска истраживања Академије наука Словачке боравио је на пост-докторском усавршавању током 2021. и 2022. године.

  • Аутор је већег броја радова из области физиологије спорта и медицине спорта објављених у међународним и националним научним часописима индексираним у најзначајнијим електронским базама научних података. Предавач по позиву, члан научних одбора и учесник на бројним светским, европским и националним конгресима и конференцијама из области физиологије, медицине спорта и наука о спорту. Учесник у више научних и стручних пројеката међународног и националног значаја. Аутор је више универзитетских уџбеника, практикума и монографија националног значаја. Лекар и стручни консултант врхунских спортиста, спортских клубова и универзитетских селекција. Добитник више признања за академски и стручни рад у области медицинских и наука у спорту.