Страна 2 од 5

Назив Датум додавања  
Одлука и Правилник о раду Центра за мултидисциплинарна истраживања
931.79 KB
12.07.2021
Одлука о висини школарине и накнадама трошкова на ФСФВ за школску 2021/2022
2.5 MB
11.05.2021
Одлука и Правилник о планирању набавки, спровођењу поступка набавки и начину праћења извршења уговора о набавкама
5.64 MB
11.05.2021
Одлука и План рада Факултета спорта и физичког васпитања за школску 2020/2021
1.33 MB
24.03.2021
Одлука и Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања за школску 2019/2020
4.02 MB
24.03.2021
Дозвола за обављање послова стручног оспособљавања - Спасилац на води
1.07 MB
03.02.2021
План мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
2.27 MB
20.10.2020
Одлука о висини школарине и накнадама трошкова на ФСФВ у школској 2020/2021
749.99 KB
08.09.2020
Правилник о упису на студијске програме Факултета спорта и физичког васпитања
3.83 MB
21.06.2019
Правилник о раду Факултета спорта и физичког васпитања - пречишћен текст
856.25 KB
13.03.2019

Страна 2 од 5