• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Др Небојша Трајковић, рођен је 1983. године у Лесковцу, где је завршио основну и средњу школу. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписао је школске 2003/2004 године и завршио 2008. године са просечном оценом 9,30 и оценом 10 на дипломском раду. Докторске академске студије на истом факултету уписао је 2008 године. Све планом и програмом предвиђене испите положио је и докторирао маја 2015 године на истом факултету. Радио је као професор физичког васпитања у средњој техничкој школи „Раде Металац" у Лесковцу.
    Од септембра 2016. године је радио на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, као асистент на одсеку за појединачне спортове: Развојна гимнастика и школска гимнастика. Његови задаци су укључивали практичну наставу за основне студије, припрему студената, рад на истраживачким и научним пројектима из спорта и физичког васпитања.
    Тренутно ради на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу, као доцент на предметима Методика физичког васпитања и Методика истраживања у спорту и физичком васпитању.

  • Тренутна поља истраживања су од велике важности и друштвеног утицаја. Био је ангажован у процени физичке форме повезане са здрављем деце предшколског узраста као и процени моторичких компетенција (TGMD2 i KTK) у којима постоји укупан узорак од више од 2000 деце Војводине од 3 до 7 година преко два пројекта: Унапређење евалуације нивоа развоја моторичких способности деце АП Војводине у односу на међународне тестове и стандарде (2017), и ПРЕФИТ- предлог нове батерије тестова физичког фитнеса код деце предшколског узраста (2018), финансираних од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине.
    Поседује међународни сертификат аналитике у спорту, "Performance analysis", издат од стране Middlesex University, London, UK. Објавио је преко 50 научних чланака у међународним часописима са више од 300 цитата из својих главних истраживачких области: тимски спорт, физичка активност и здравље, као и тренинг и тестирање у врхунском спорту. У 2018. години добио је стипендију за мобилност у оквиру Ерасмус + програма за размену са Универзитетом у Загребу, и Универзитетом у Порту. Активни је рецензент у неколико водећих часописа. Такође је асистент уредника научног часописа ""Exercise and Quality of Life " " у издању Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду. Поред тога, Небојша Трајковић има преко 10 година искуства у раду као тренер и наставник са спортистима и децом.