Страна 1 од 2

Назив Датум додавања  
Планови извођења наставе у школској 2014/2015
Планови извођења наставе за шк. 2016/2017
Књига планова извођења наставе на Основним академским студијама за школску 2023/2024
3.88 MB
04.10.2023
Књига планова извођења наставе за Основне академске студије за школску 2022/2023
3.84 MB
22.02.2023
Књига планова извођења наставе на Основним академским студијама за школску 2022/2023
3.84 MB
27.10.2022
Књига планова извођења наставе на Основним академским студијама за школску 2021/2022
3.76 MB
13.10.2021
Правилник о завршном раду на Основним академским студијама - пречишћен текст
121.83 KB
21.09.2018
Исходи учења студијског програма Основних академских студија
1.46 MB
14.10.2015
Додатак дипломи - ОАС
436.74 KB
14.10.2015
Национални оквир квалификација Србије, Исходи учења/Дескриптори - ОАС
101.5 KB
14.10.2015

Страна 1 од 2