Информације везане за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних струковних студија на Факултету спорта и физичког васпитања у школској 2024/2025 години биће истакнуте на овој страници.

ПРВИ УПИСНИ РОК

Конкурс Универзитета у Нишу за упис у прву годину основних студија за школску 2024/2025 pdf

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања за упис у прву годину основних академских и основних струковних студија за школску 2024/2025 pdf


Пријава кандидата

Пријављивање заинтересованих кандидата за полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних струковних студија у првом уписном року обавиће се  19, 20, 21, 22, 24 и 25. јуна 2024. године у Служби за наставу и студентска питања Факултета спорта и физичког васпитања од 09 до 13 часова.

Списак потребне документације за пријаву кандидата pdf

 

Пријавни лист - Један од докумената потребних за пријаву кандидата за полагање пријемног испита је и Пријавни лист. Потребно је да кандидати читко попуне ОДГОВАРАЈУЋИ пријавни лист за полагање пријемног испита за упис на ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Пријавни лист - Основне струковне студије pdf

 

Цена и упутство за уплату
Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 7.500,00 динара.
Назначени износ потребно је уплатити на жиро рачун Факултета спорта и физичког васпитања.
Уплатилац: Име, презиме и адреса кандидата
Сврха уплате: Накнада за полагање пријемног испита
Прималац: Факултет спорта и физичког васпитања, Чарнојевића 10а, 18000 Ниш
Жиро рачун: 840-1782666-31
Позив на број: 913

 

 

Напомена: Полагање пријемног испита за упис у прву годину Основних струковних студија обавиће се 28. јуна 2024. год. Информације о полагању као и све остале релевантне информације биће благовремено објављене.