НосилацНазив пројектаЕвиденциони број
Саша Бубањ Разлике и утицаји максималне снаге мишића на густину коштаног ткива између спортиста и неспортиста средњошколског узраста ОИ179024

 

"Предмет овог истраживања биће експлозивна снага доњих екстремитета и густина коштаног ткива (BMD) у пределу петне кости спортиста и неспортиста. Циљеви истраживања ће бити да се утврде: разлика у BMD петне кости између спортиста и неспортиста; утицај експлозивне снаге доњих екстремитета на трансформацију BMD петне кости код спортиста и неспортиста; повезаност фактора ризика са BMD код спортиста и неспортиста. Програм истраживања спровешће се на укупном узорку од 240 испитаника мушког и женског пола, одабраних из средњошколске популације града Ниша, старости између 15 и 18 година и трајаће две године. Узорак испитаника ће бити подељен на два експериментална (ЕSU1, ЕSU2) и два контролна (KSU1, KSU2) суб-узорка од по 60 испитаника. Са испитаницима експерименталних субузорака (ЕSU1, ЕSU2) биће спроведен плиометријски тренинг од стране реализатора пројекта на редовној настави физичког васпитања у средњим школама. Мерења експлозивне снаге биће обављена употребом акцелерометра "Myotest", а мерења коштано минералне густине биће обављена употребом сонометра "Sahara" и то у пет наврата. Очекивани резултати су да ће бити утврђене: разлика у експлозивној снази између спортиста и неспортиста; разлика у густини коштаног ткива петне кости између спортиста и неспортиста; утицај експлозивне снаге на густину коштаног ткива петне кости код спортиста; утицај експлозивне снаге на густину коштаног ткива петне кости код неспортиста; утврђена повезаност фактора ризика и коштаног статуса испитаника."