• Предметни наставници:
  • Циљ: Упознавање студената са школом ватерпола, техником, тактиком и кондиционом припремом у ватерполу.
  • Исход: Оспособити студента да самостално планира, реализује, прати и контролише развој спортске форме у ватерполу у односу на пол и узраст.