• Предметни наставници:
  • Циљ: Оспособљавање студената теоријским и практичним знањима о спортским манифестацијама.
  • Исход: Поседовање знања о организацији спортских манифестација. Познавање норматива и стандарда у организацији спортских догађаја. Оспособљеност за планирање и организацију спортских такмичења. Оспособљеност за израду пројеката спортских манифестација. Оспособљеност за планирање стратегије и промоције спортских манифестација.