• Предметни наставници:
  • Циљ: Да студенте кроз предавања и консултације упозна са Олимпијским покретом, Олимпијским играма, Међународним олимпијксим комитетом, Националним олимпијским комитетом, као и са основама олимпијског васпитања и институцијама у области олимпијског васпитања и образовања. Дакле, један од основних циљева наставе Олимпијског васпитања, јесте усвајање нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности.
  • Исход: Стицање знања ради опште културе и професионалне едукације. Да стечена знања из Олимпијског васпитања послуже за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, као и да им омогуће операционализују знања у пракси.

1.11.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ КОЛОКВИЈУМА

Колквијум из Олимпизма одржаће се 2.11.2021. године према следећем распореду:

  • Прва група у 9:30h
  • Друга група у 9:50h

Колоквијум ће се одржати у рачунарској учионици 119 у приземљу

 

08.10.2020.

Распоред студената по групама у школској 2020/2021