• Предметни наставници:
 • Циљ: Упознавање студената са основним формама физичког вежбања и њиховим развојем током векова. Да студенте кроз предавања, вежбе, семинарски рад и консултације упозна са најважнијим законитостима на којима је био базиран развој физичког вежбања, као и средства и методе који су се појавили у различитим периодима развоја људског друштва, и били зависни од одређених економских и друштвених односа. Један од основних циљева наставе Историје физичке културе је формирање рационалног историјског мишљења, усвајање нових и проширивање дотадашњих знања из Историје физичке културе код студената.
 • Исход: Студенти су стекли знања ради опште културе, професионалне едукације и развијање критичке свести. Стечена знања из Историје физичке културе послужиће им за успешно савладавање осталих програмских испита на факултету, да им омогуће операционализују знања у пракси, али и да подстакну истраживачки однос према теорији и пракси Историје физичке културе.
 • Материјали за испит:

  Нове Олимпијске игре

  Српски олимпизам

  Соколско

  Соколски покрет у Чешкој

  НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ПРЕДАВАЊА

  НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ - ВЕЖБЕ

  ПРИМЕРИ ИНТЕРАКТИВНЕ НАСТАВЕ

  ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА СЕМИНАРСКЕ РЕДОВЕ