• Предметни наставници:
 • Циљ: Упознавање студената са специфичним медицинским стањима које прате учешће у спорту, физичком васпитању и рекреацији, посебно током и након физичке активности.
 • Исход: Усвајање одређених медицинских знања и њихова практична примена у процесима планирања и контроле физичке активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.
 • Информације:

  13.02.2023.

  Први колоквијум (пет практичних задатака: постављање два завоја, једне троугле мараме и две антропометријске мере) биће одржан 10. и 11.04.2023. у терминима практичне наставе.

  Други колоквијум (студент одговара писмено на пет питања која извлачи квитицом) биће одржан 08. и 09.05.2023. у терминима практичне наставе.

  Рок за предају семинарског рада је 01.05.2023. године.

  За све видове консултација пошаљите е-писмо на електронску адресу sportskamedicina@fsfv.ni.ac.rs

  Приликом слања е-писма обавезно напишите Наслов (Subject) у којем ће бити Ваше име, презиме, број индекса и тема писма (нпр. Јелена Ивановић 1234 питање у вези наставе).

 • Материјали за испит:

  Списак тема за семинарске радове

  Списак питања за други колоквијум

  Списак питања за теоријски део испита