• Предметни наставници:
 • Циљ: Стицање знања о теоријским и практичним вредностима хигијене у спорту и физичком васпитању.
 • Исход: Студенати су упознати са основним начелима и могућностима њихове практичне примене у свакодневној пракси. Студенти су кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стекли основна знања и оспособљени су да владају теоријским и практичним вештинама везаним за примену хигијене спорта у спорту и физичком васпитању.
 • Информације:

  09.04.2024.

  Резултати првог колоквијума

  29.02.2024.

  Распоред студената по групама за извођење наставе у школској 2023/2024