• Предметни наставници:
  • Циљ: Стицање сазнања о значају макро и микронутријената у нормалном метаболизму. Разумети како се узета храна метаболише, складишти, претвара у енергију и како адекватна селекција хранљивих материја може побољшати здравствено стање.
  • Исход: Предавањима, вежбама и студијским истраживачким радом студенти ће бити оспособљени да анализирају квалитативни и квантитавни унос хранљивих материја и њихов могући утицај на телесни састав и здравље. Студенти ће бити оспособљени да на базичном нивоу анализирају тренутно стање исхране и дају предлоге за промене, као и да науче начине евалуације програма исхране у функцији здравља.