• Предметни наставници:
  • Циљ: Разумевање психолошких аспеката утицаја физичке активности и вежбања на ментално здравље људи. Познавање друштвено-когнитивних модела понашања.
  • Исход: Студенти ће умети да користе концептуалне алате из психологије у примени, управљању и надзору фитнес програма намењених деци и одраслима.