Назив Датум додавања  
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и педагошког рада наставника, ДАС у летњем семестру за школску 2018/2019 годину
1.76 MB
23.12.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и педагошког рада наставника, МАС студије на даљину у летњем семестру за школску 2018/2019 годину
2.37 MB
23.12.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и педагошког рада наставника, МАС физичко васпитање и спорт у летњем семестру за школску 2018/2019 годину
1.47 MB
23.12.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и педагошког рада наставника, МАС физичко васпитање, физичка активност и здравље у летњем семестру за школску 2018/2019 годину
1.43 MB
23.12.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и педагошког рада наставника, ОАС у летњем семестру за школску 2018/2019 годину
2.26 MB
23.12.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета педагошког рада ДАС зимски семестар 2016-17
1.05 MB
15.05.2017
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета педагошког рада МАС Физ. васпитање и спорт зимски семестар 2016-17
1.05 MB
15.05.2017
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета педагошког рада МАС Физ. васпитање, физ. активност и здравље зимски семестар 2016-17
1004.73 KB
15.05.2017
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета педагошког рада МАС на даљину зимски семестар 2016-17
1013.88 KB
15.05.2017
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета педагошког рада МАС физ. васпитање, физ. активност и здравље летњи семестар 2016-2017
1.14 MB
19.09.2017