Назив Датум додавања  
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада ДАС зимски семестар 2018/2019
1.46 MB
07.05.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада МАС студије на даљину зимски семестар 2018/2019
1.6 MB
07.05.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада МАС физ. васпитање и спорт зимски семестар 2018/2019
1.65 MB
07.05.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада МАС физ. васпитање, физ. активност и здравље зимски семестар 2018/2019
1.62 MB
07.05.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада ОАС зимски семестар 2018/2019
2.77 MB
10.06.2019
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада наставника ДАС зимски семестар 2017/2018
1.56 MB
26.04.2018
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада наставника МАС учење на дањину зимски семестар 2017/2018
1.6 MB
26.04.2018
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада наставника МАС физ. васпитање и спорт зимски семестар 2017/2018
1.66 MB
26.04.2018
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада наставника МАС физ. васпитање, физ. активност и здравље зимски семестар 2017/2018
1.65 MB
26.04.2018
Одлука и Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса и квалитета педагошког рада наставника ОАС зимски семестар 2017/2018
2.47 MB
26.04.2018