Факултет

Inclusion Reloaded seminar 01

У оквиру пројекта Inclusion Reloaded у периоду од 12. до 15. 6. 2023. године у Палерму, Италија одржан је семинар: “Exchange of the good practices and awareness raising campaign methodology”. На састанку је свака од организација представила примере добре праксе у области инклузије и физичких активности са младим особама са инвалидитетом, маргиналним групама и генералном популацијом. Следећи корак на пројекту је израда методологије вежби, спортских игара и активности за инклузивну праксу.

Пројекат “Inclusion Relaoded” имплементира Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) – Србија у сарадњи са Параолимпијским Комитетом Србије, Факултетом спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу – Србија, Beyond Borders – Италија, ЦЕСИЕ – Италија, ПК “СПИД” – Босна и Херцеговина, Спортски клуб за слијепе и слабовидне “Центар” Сарајево и Sport Evolution Alliance (SEA) – Португалија. Пројекат за заснива на 4 стуба:

  • Размена добрих пракси и искустава 8 партнера и умрежавање ради изградње капацитета сваког од партнера на пројекту
  • Заједничка акција 8 пројектних партнера за израду нових методологија за инклузивни приступ у спорту, првенствено за наставнике физичког вапитања и спортске раднике
    Практична примена методологија за инклузивни спорт од стране наставника спорта и физичког васпитања и спортских радника у локалним школама и спортским клубовима
  • Оснаживање локалних заједница, нарочито деце и младих за борбу против нетолеранције, дискриминације и друштвене искључености младих за инвалидитетом и младих у ризику

Пројекат “Inclusion Reloaded” се имплементира у периоду 01.01.2023 – 30.06.2025. у 4 државе: Босна и Херцеговина, Италија, Португалија и Србија. Пројекат суфинансира Европска Унија кроз Erasmus + Cooperation Partnerships.

Inclusion Reloaded seminar 02

Inclusion Reloaded seminar 03

Inclusion Reloaded seminar 04

Inclusion Reloaded seminar 05

Inclusion Reloaded seminar 06

Inclusion Reloaded seminar 07