Факултет

dokumenta upis

Потребна документација за упис у прву годину Основних академских студија на Факултету спорта и физичког вапитања у школској 2023/2024 години.

Списак потребне документације

Листа опредељења за прву годину ОАС

ШВ-20 Образац

Упутство за попуњавање ШВ-20 Обрасца

Упутство за попуњавање индекса