Факултет

 zene i sport 01

На Конференцији "Жене и спорт", у организацији удружења Жене спорт друштво и саорганизатора Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, одржаној 22. маја 2023. године, покренута је иницијатива за оснивање Мреже жена у спорту, са циљем да се истакне васпитно-педагошка улога спорта, медијска видљивост и подједнака шанса за учествовање у спорту, као и афирмација жена у спорту и развој женског спорта.

На конференцији су говорили Снежана Пантовић, др Марија Вујовић, др Петар Митић, Тања Петровић, Нада Сарић и Оливера Митић Павлов. Снежана Пантовић, председница удружења Жене спорт друштво, упутила је јавни позив за прикупљање експоната за изложбу Жене и спорт, која ће се одржати 16. Новембра, на Међународни дан толеранције.

zene i sport 02

zene i sport 03

zene i sport 04

zene i sport 05

 zene i sport 06

zene i sport 07

zene i sport 08

zene i sport 09

zene i sport 10