Факултет

novi uslovi upisa

Начин вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу почевши од школске 2024/2025 године.

Табеларни приказ