Факултет

7

 • У оквиру пројекта Inclusion Reloaded један део „Experts’ meeting activity“ одржан је на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу. Пројектни партнери из Португалије, Италије и Босне и Херцеговине имали су прилике да се упознају са научним, стручним и практичним активностима нашег факултета. На сатанку је договорен начин израде методологије инклузивних физичких активности и спортова за наставнике физичког васпитања, спортске раднике, тренере и остале који раде са младим особама са инвалидитетом, маргиналним групама и генералном популацијом.

  Пројекат “Inclusion Relaoded” имплементира Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) – Србија у сарадњи са Параолимпијским Комитетом Србије, Факултетом спорта и физичког васпитања, Универзитет у Нишу – Србија, Beyond Borders – Italija, CESIE – Italija, PK “SPID” – Босна и Херцеговина, Спортски клуб за слијепе и слабовидне “Центар” Сарајево и Sport Evolution Alliance (SEA) – Португалија. Пројекат за заснива на 4 стуба:

  • Размена добрих пракси и искустава 8 партнера и умрежавање ради изградње капацитета сваког од партнера на пројекту
  • Заједничка акција 8 пројектних партнера за израду нових методологија за инклузивни приступ у спорту, првенствено за наставнике физичког вапитања и спортске раднике
  • Практична примена методологија за инклузивни спорт од стране наставника спорта и физичког васпитања и спортских радника у локалним школама и спортским клубовима
  • Оснаживање локалних заједница, нарочито деце и младих за борбу против нетолеранције, дискриминације и друштвене искључености младих за инвалидитетом и младих у ризику


Пројекат “Inclusion Reloaded” се имплементира у периоду 01.01.2023 – 30.06.2025 у 4 државе: Босна и Херцеговина, Италија, Португалија и Србија. Пројекат суфинансира Европска Унија кроз Erasmus + Cooperation Partnerships.

sl1

sl2

sl3