Факултет

coach

Факултет спорта и физичког васпитања објављује Конкурс за упис кандидата на програме стручног оспособљавања за следећа занимања и звања:

  • Тренер у спорту
  • Инструктор у спорту
  • Организатор рекреације у спорту
  • Менаџер у спорту

ТЕКСТ КОНКУРСА