• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
  • Преузмите: Europass model CV
  • др Младен Живковић је рођен 08.04.1987. године у Нишу где је завршио основну и средњу школу. Током основне и средње школе тренирао је пливање у пливачком клубу „Свети Никола“, а затим рекреативно тренирао атлетику и до сада је истрчао више полумаратона. Године 2008. дипломира на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу. За постигнути успех током студија награђиван је од: општине Медијана за најбољег студента на територији општине за 2008. годину; града Ниша за најбољег студента Универзитета у Нишу за 2007., 2008. и 2009. годину; Универзитета у Нишу за најбољег дипломираног студента Факултета спорта и физичког васпитања у школској 2008/2009. години. Током последње године основних студија ангажован је као демонстратор на предмету Антропомоторика. Докторску дисертацију под називом „Ефекти вибрационог и изометријског тренинга на параметре експлозивне снаге“ одбранио је 2014. године, под менторством проф. др Катарине Херодек.

  • Запошљава се 2009. године на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Нишу као асистент на предмету Антропомоторика. Изабран је у звање доцента 2015. године, за ужу научну област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмет Антропомоторика. Од 2019 године је у звању ванредни професор, ужа научна област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, предмети Катедре за примењену кинезиологију. Младен Живковић је учесник пројеката „Разлике и утицај максималне снаге мишића на густину коштаног ткива између спортиста и не спортиста средњешколског узраста“ и „Превентивни, терапијски и етички приступ у преклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије“. Аутор је већег броја радова објављених у међународним и националним научним часописима.