Катедра: Катедра за примењену кинезиологију 1и 2
Предмети: Корективна гимнастика, Тенис , Тенис (осс)
Контакт: тел. 511-940 лок. 104; кабинет 104;
Имејл: milenkovic@fsfv.ni.ac.rs
 • Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Дипломирао на Студијској групи за физичку културу Филозофског факултета у Нишу завршио 1989, a 1994. одбранио магистарску тезу под називом Ефекти програмираног кинезитерапеутског вежбања у отклањању постуралних поремећаја на локомоторни апарат u морфолошке карактеристике u њихове међусобне релације на Факултету физичке културе Универзитета у Новом Саду.

  Докторат наука физичке културе стекао одбраном докторске дисертације под називом Утицај програмираног вежбања корективне гимнастике на постурални статус ученика обухваћених тренажним процесом тениске школе.

 • У звање асистента приправника на Филозофском факултету, Студијска група за физичку културу у Нишу, изабран 1990. године, a 1994. године изабран у звање асистента. Године 1998. изабрану звање сарадника, на радно место асистента за наставни предмет Теорија и методика корективне гимнастике, на истом факултету. Године 2003. изабран у звање доцента на Факултету физичке културе за ужу научну област теорија и методика физичке културе, a у звање ванредног професора за исту научну област изабран 2008. године.

  Осим рада на наставном предмету Теорија и методика корективне гимнастике на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, ангажован у извођењу практичног дела наставе на наставном предмету Скијање и Активности у природи.

  У току свог рада на Факултету, у звању доцента, учествовао као ментор, председник и члан коми-сије приликом одбране дипломских и специјалистичких радова, магистарских теза и докторских дисертација.

  Именован за шефа Центра за едукацију кадрова у спорту и рекреацији Факултета физичке културе у Нишу 2004. године, a 23. 3. 2007. године именован за продекана за наставу Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

  Професионално се бави спортом - тенисом. Има звање вишег тренера у тенису.