• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Рођен је у Нишу 17.10.1963. године. Основну и средњу школу завршио у Нишу, као и Филозофски факултет - студијску групу за физичку културу са просечном оценом 8,46, а на дипломском раду добио је оцену 10.
  1989. године изабран за асистента приправника на предмету Биомеханика на Студијској групи за физичку културу при Филозофском факултету у Нишу.
  Магистрирао је на Факултету за физичку културу у Београду 1992. године и изабран у звање асистента 1993. године на Филозофском факултету у Нишу студијска група физичка култура. Докторску дисертацију под називом ''Релације релевантних биомоторичких и антропометријских димензија код спортиста'' одбранио на Факултету физичке културе у Нишу 2001. године

 • У звање доцент на предмету Биомеханика изабран је 2001. године на Факултету физичке културе у Нишу, а у звање ванредни професор изабран 2006. године на истом предмету.
  Спортска каријера
  Више од десет година био је активан спортиста и члан кошаркашког клуба "Студент" из Ниша. Као јуниор био је републички репрезентативац у кошарци. Активно је играо и за кошаркашку екипу Универзитета у Нишу са којом је освајао многа прва места на такмичењима у оквиру Универзијаде. Након престанка са активним бављењем спортом посветио се тренерском послу. Више година је радио са млађим категоријама КК "Студент" Ниш. Тренирао је КК" Базар" Ниш са којим је за непуне две године прошао два ранга такмичења. Данас је на функцији заменика председника Управног одбора УЖКК "Студент" из Ниша који се такмичи у 1. савезној лиги. Један је од оснивача биомеханичке лабораторије у Нишу (БЛУН) при Институту Факултета за физичку културу која интензивно остварује сарадњу са спортским клубовима града Ниша. Члан је међународне асоцијације Биомеханика у спорту (ИСБС). Последњих година предмет својих истраживања усмерио је према тродимензионалној анализи спортских техника. У школској 2004/2005. години био је председник Организационог одбора традиционалног конгреса ФИС Комуникације, који организује ФФК у Нишу.