• Компетенције: лична страница на порталу НПАО Универзитета у Нишу
 • Преузмите: Europass model CV
 • Проф. др Наташа Бранковић рођена је 1967. године у Нишу, где је завршила основну („Вожд Карађорђе“) и средњу школу са одличним успехом. Прве две године средњe школe завршила је у гимназији „Стеван Сремац“ (друштвено-језички смер), а трећи и четврти разред завршила је у гимназији „Светозар Марковић“ (биолошки смер).
  Након завршетка средње школе уписује студијску групу за физичку културу на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, а четири године касније завршава студије и дипломира са просечном оценом 9.28 током студија. Затим је уписала мастер студије, завршила их 1998. године (са просечном оценом 9.8 током студија) на Факултету физичке културе/сада Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу и стекла академско звање магистар физичке културе /сада магистар спорта и физичког васпитања. Након тога је уписала докторске студије на Факултету физичке културе/сада Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, завршила их 2001. године и стекла звање доктора физичке културе.
  Током основне и средње школе била је веома активна у спорту, играјући кошарку и одбојку (у школским спортским секцијама) као и рукомет у Рукометном клубу ДИН, који је у то време организовао неколико пријатељских утакмица ван Србије: Италија, Хрватска... Као дете, од осме године, тренирала је тенис у тениском клубу у Нишу.
  Док је живела у Москви 1995, добила је сертификате борилачких вештина и фитнеса. Још један сертификат борилачких вештина, неколико година касније, добила је на Златибору (сертификат Чиготе).

 • Од 1993. до 1995. године била је хонорарно ангажована у Средњој музичкој школи у Нишу, као професор рекреативног пливања. У то време била је ангажована као научни сарадник на два научно истраживачка пројекта: 1. „Здравље и болести школске деце” и 2. „Култура здравог живота” (Института за социолошка истраживања Филозофског факултета, Студијска група за физичку културу, Универзитета у Нишу).

  Од октобра 1996. године запослена је на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, најпре као асистент на предмету физичко васпитање. Тренутно ради као редовни професор на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, где предаје пет предмета: методика физичког васпитања (основне академске студије, физичко васпитање и спорт), стручно-педагошка пракса у физичком васпитању (основне академске студије, физичко васпитање и спорт), физичко васпитање за целоживотни фитнес (мастер академске студије - физичко васпитање, физичка активност и здравље), антрополошка истраживања у физичком васпитању (докторске академске студије, спортске науке) и изборне теме - физичко васпитање (докторске академске студије, спортске науке).

  Била је (више пута) професор по позиву на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, ментор магистарских и докторских теза... Од другог семестра 2016/2017. године ангажована је на докторским студијама на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

  Објавила је велики број научних и стручних радова из области спорта, физичког васпитања, физичког фитнеса, физичке активности и кинезитерапије у различитим категоријама часописа.